Szukaj pracownika arrow_drop_down

Oferty pracy arrow_drop_down

Wynagrodzenie
Specjalizacje
arrow_drop_down więcej arrow_drop_down więcej arrow_drop_down więcej

Zakład Karny w Przytułach Starych

Lekarz POZ


Przytuły Stare(gmina: Rzekuń)

Zakład Karny w Przytułach Starych

ul. Główna 32

Imię i Nazwisko

Zakład Karny w Przytułach Starych

Informacje kontaktowe

Joanna.Twardziak@sw.gov.pl mail_outline Email

297644222 phone Telefon

Wymiar pracy
Do uzgodnienia
Doświadczenie
Miasto
Przytuły Stare(gmina: Rzekuń)
Poziom stanowiska
Specjalista/w trakcie specjalizacji/rezydent

Zakład Karny w Przytułach Starych

Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych

Przytuły Stare ul. Główna 32, 07-411 Rzekuń

 

 

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert

 

 

przedmiot konkursu obejmuje:

  • świadczenie usług zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
  • Udzielanie świadczeń obejmowałoby osoby pozbawione wolności osadzone w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych.

Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych - 753 osób

 

 

  1. Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 01.10.2020 r.

Umowy zostaną zawarte do 31.12.2020roku 

  1. Oferty należy składać na obowiązującym formularzu.
  2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, projektem umowy, obowiązującym formularzem można zapoznać się w kadrach Zakładu Karnego w Przytułach Starych w dni powszednie w godzinach 8.30 – 15.00 oraz na stronie internetowej www.sw.gov.p l (w zakładce "praca") 
  3. Oferty należy składać w sekretariacie ZK w Przytułach Starych do dnia 24.09.2020 roku (w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem: "Konkurs ofert".
  4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 25.09.2020 r. w siedzibie ogłaszającego konkurs.
  5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
  6. Oferent ma prawo do składania umotywowanych protestów dotyczących konkursu ofert oraz odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania.
Aplikuj teraz
backup Prześlij CV